Longevity Coach worden?

Wil jij graag andere mensen helpen en daar ook jouw vak van maken?

Herstructureren van de gezondheidszorg in Nederland: Dat doen wij toch samen?

Ondernemerschap: Het creëren van kansen en denken in mogelijkheden

"Gezond leven begint bij LifeStyle Coaching Nederland"

Help mensen gezond te worden en gezond te blijven, wordt Longevity Coach!

Visie:

LifeStyle Coaching Nederland zet zich in voor een herstructurering van de gezondheidszorg in Nederland, gebaseerd op het behoud van gezondheid en vitaliteit van de individuele mens.
Dit doet zij door middel van het actief promoten van de zorg en verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam, i.p.v. deze zorg en verantwoording uit te besteden aan medische hulpverleners.

Doelstelling:

Het opzetten van een georganiseerd complementair netwerk van Longevity Coaches gericht op voorlichten en het bieden van begeleiding van de individuele mens bij het voorkomen van met name chronische ziektes en daarmee het bevorderen van de levenskwaliteit en energie.

Missie:

Het is onze missie is om iedereen de mogelijkheid te bieden om te kunnen kiezen tussen behoud van gezondheid of afwachten totdat het lichaam een waarschuwingssignaal afgeeft in de vorm van een ziekte.Wij wensen gezondheidsbehoud vanzelfsprekend te maken.Omdat iedereen het fundamentele recht heeft zijn leven ten volle te leven!

Werken aan een landelijke dekking

Om te komen tot een andere kijk op gezondheidsbehoud is een groot aantal coaches beslist noodzakelijk. Als organisatie streven wij dan ook zoveel mogelijk landelijke dekking na, maar wel zodanig dat je als individuele coach een voldoende groot werkgebied tot je beschikking houdt. Maar anderzijds ook zo dat jouw collega-coach op een overbrugbare afstand zijn/haar praktijk voert, zodat je elkaar ook daadwerkelijk kunt versterken. Ook bij het benaderen van grotere organisaties, zoals bedrijven, zijn collega-coaches van onschatbare waarde, omdat deze partijen de voorkeur geven aan zaken doen met grotere organisaties, vanwege de dan wel gewaarborgde continuïteit. Wij kunnen inmiddels dan ook al grotere organisaties tot onze clientèle rekenen.
t

Waarom coaching van LSCNL?

De voordelen van een samenwerking met LifeStyle Coaching Nederland bestaan onder meer uit:

 • 7‐daagse gediplomeerde poweropleiding met jaarlijkse accreditatie
 • 4 maanden intensieve stagebegeleiding
 •  3x per jaar bijscholing

Klik hier voor meer informatie

 • Starten met een compleet bedrijf (beschikking over werkdocumenten/promotiemateriaal)
 • Beschikking over een professionele, hoog gerankte website
 • Een netwerk van (synergie met) collega’s en het delen van ervaring
 • Eenvoudiger toegang tot bedrijven en instanties
 • 2x per jaar netwerk Meet & Greet
 • 2x per jaar decentraal werkoverleg
 • Contact met vakspecialisten
 • Ondersteuning bij bedrijfsvoering in het algemeen
 • Reguliere updates van nieuwe documentatie
 • Doorgroeimogelijkheden in diverse richtingen
 • Gelegenheid tot en steun bij persoonlijke groei
 • Deelname aan (eigen) periodieke beurzen

t

Samenwerken met LifeStyle Coaching Nederland?

Samenwerken door met een groep dezelfde werkwijze te hanteren maakt een concept herkenbaar en sterker.

 • Bekende naam met landelijke referenties
 • Ruim 30 praktijken en groeiend
 • Een uniek concept

Klik hier voor meer informatie

 • Ondernemerschap met beperkt risico
 • Coaching en begeleiding door ervaren adviseurs
 • Onderdeel van een groep collega’s (dus geen concurrenten)
 • Voordeel door kennisbundeling
 • Websites en toegang tot uniek kenniscentrum
 • Ondersteuning op alle voorkomende gebieden
 • Kwaliteitswaarborg door regulier examen
 • Eenvoudiger bedrijvenbenadering
 • Academy for Lifestyle Optimization www.aflo.nl om je te blijven ontwikkelen binnen het vakgebied

 

r

Wij doen het anders!

Waardoor onderscheid LifeStyle Coaching Nederland zich van vergelijkbare organisaties? Kort samengevat komt dat hier op neer:

 • Adviezen zijn voor de lange termijn, maar op korte termijn al merkbaar
 • Afgesloten coachings-traject van 13 weken
 • Géén dieet, maar verantwoorde keuzes vertaald naar een leefwijze

Klik hier voor meer informatie

 • Adviezen voor alle dagelijkse leefstijlaspecten
 • Focus op longevity (=langdurig gezond en vitaal blijven)
 • Richt zich op de lichaamseigen functies
 • Preventieve suppletie wordt afgeraden
 • Sporten niet noodzakelijk (natuurlijk bewegen uiteraard wel)
 • Betaalbaar en zeer laagdrempelig
 • Effecten van opgevolgde adviezen nemen na verloop van tijd exponentieel toe
 • Is persoonlijk, omdat ieder mens anders is

Leefstijlanalyse (L.A.) en Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.)

Als oriënterend coach wil je natuurlijk graag weten wat je dan precies gaat doen, dat is logisch. Daarom volgt hier een uitleg van L.A., de leefstijlanalyse en L.O.T., het Leefstijl Optimalisatie Traject dat een LifeStyle Coaching Nederland-coach doorneemt met zijn cliënten. Een L.A. wordt door de Longevity coach gemaakt op basis van een door een cliënt zelf gemaakt leefstijldagboek in combinatie met een BIA Meting. Iedere gemaakte keuze, opgetekend in dit dagboek, wordt door de Longevity coach voorzien van een waardeoordeel. De cliënt  bepaalt uiteindelijk zelf wat te doen met dit advies. Voor het meest optimale resultaat is het aan te bevelen om vervolgens een L.O.T. te starten, samen de Longevity coach.

L.O.T. houdt in dat na het in kaart brengen van de tot dat moment geleefde leefstijl, de coach afspraken met de cliënt zal maken over het te volgen traject. Een L.O.T. beslaat standaard 13 weken, waarbij informatieverstrekking centraal staat.

 • Informatie omtrent de werking van de lichaamseigen processen, de invloed die daar op uit te oefenen is en met welke variabelen rekening moet worden gehouden
 • Vervolgens zal besproken worden wat de invloed is van keuzes van etenswaren en de vertaalslag hiervan naar voedingsstoffen [niet voedingsmiddelen]

Lees meer

 • Onderdeel van het L.O.T. is ook het bespreken van de individueel belastende keuzes voor het lichaam, welke al dan niet uit vrije wil gemaakt worden. Ook geeft de coach aan hoe de cliënt van deze belasting af kan komen op een manier die past bij de leefstijlkeuzes van de persoon.
 • Stress is tegenwoordig een overheersende factor geworden in de samenleving, voorkomen is dan ook een utopie. Veel effectiever is het om tools aangereikt te krijgen die je leren om te gaan met stressfactoren. Stressmanagement is dus ook een onderdeel van het L.O.T.
 • Hormonen zijn in het menselijk lichaam het verlengstuk van de natuur. Bestaat er een disbalans op het gebied van de hormonen, dan leidt dit onherroepelijk tot ziek worden op termijn.
 • Slaap tenslotte, maakt deel uit van het leven. Minder bekend is dat slaap essentieel is om gezond te blijven. De slaapkwaliteit zal uitgebreid besproken worden met daarbij individuele handvatten om de kwaliteit ervan te optimaliseren.

Waarom samenwerken?

Samenwerken in een groep met eenzelfde werkwijze maakt een concept herkenbaar en sterker en maakt ervaringen uitwisselen makkelijker. Mede omdat iedereen met hetzelfde concept werkt, is er door samenwerking met één of meerdere collega’s eenvoudiger toegang te krijgen tot grotere bedrijven. Tenslotte hoef je zelf ook niet alles te weten, want je kunt te allen tijde terugvallen op collega’s, de organisatie en haar specialisten.

Is een eigen praktijk voeren iets wat ik zou willen?

Beantwoordt dan voor jezelf de volgende vragen:

• Wil ik zelf mijn tijd indelen?

• Wil ik met vakantie gaan wanneer het mij uitkomt?

• Wil ik zelf bepalen op welke leeftijd ik stop met werken?

• Wil ik zelf bepalen hoeveel verdienen genoeg is?

• Heb je geen behoefte (meer) aan een werkgever die jou verteld wat je moet doen?

• Heb ik het meeste vertrouwen in mijzelf?

• Heb ik twijfels over het opgelegde pensioenstelsel?

• Is een loondienstbetrekking echt niets (meer) voor mij?

• Wil ik zelf houden wat ik normaliter voor een werkgever zou verdienen?

• Wil ik graag zelf iets voor mijn toekomst opbouwen?

Heb je 5 of meer van deze vragen met "Ja" beantwoordt, dan is het opzetten van een eigen praktijk hoogstwaarschijnlijk ook iets voor jou! Neem daarom nu contact met ons op om je verder te oriënteren.

Klik hier

Profiel van een franchisenemer

Durf jij de uitdaging aan en ben jij…?
 • Maatschappelijk vastgelopen en op zoek naar een nieuwe zinvolle invulling
 • Al coach, maar hebt moeite bij of slaagt niet in het opbouwen van een succesvolle praktijk
 • Er achter gekomen dat jouw interesse en “roeping” op een geheel ander vlak liggen dan je altijd had gedacht: “Mensen echt helpen!”
 • Altijd al zelfstandig ondernemer willen zijn, maar nooit kunnen bedenken waarmee

Ben jij onze nieuwe Coach? Bekijk hier onze video.

Droom je ervan om voor jezelf te beginnen?

Vul onderstaand formulier in en wij sturen u vrijblijvend onze franchise informatie toe.

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Jouw bericht

Om spam te voorkomen vragen we u de
onderstaande code over te typen.

captcha

Samenwerken?

Welke stappen doorlopen wij?

Vanwege onze ideologie en maatschappelijke instelling hechten wij niet aan een standaard sollicitatietraject, maar hanteren wij juist een gemakkelijke, informele, rustige en laagdrempelige oriëntatieprocedure.

footprint-294076_640

Deze procedure verloopt verder als volgt:

∙ verzending van een ontvangstbevestiging van elke sollicitatie met uitleg over de oriëntatieprocedure onder [herhaalde] verwijzing naar onze website: www.lscnl.org voor de benodigde achtergrondinformatie over onze visie en ons bedrijf

∙ binnen enkele dagen maken wij een afspraak voor een oriënterend telefoongesprek ter verkenning van de wederzijdse verwachtingen, waarvoor globaal 60 minuten in onze agenda wordt vrijgemaakt. De mail met de belafspraak zal vergezeld gaan van een informatieve flyer over dit nieuwe beroep

Klik hier voor meer informatie

∙ na afloop van dit gesprek wordt samen geëvalueerd of er sprake is van een essentiële wederzijdse klik en kun je worden uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking, waarbij wij je graag beter willen leren kennen en je in meer detail zullen informeren over onze werkwijze. Een kennismaking vindt meestal plaats op een woensdag op ons kantoor aan het Busplein 36-38 te Almere Stad

∙ de laatste stap in deze procedure bestaat uit het bijwonen van een voorlichtingspresentatie op ons kantoor, waarbij je onze werkwijze in de praktijk kunt ervaren [standaard] op de laatste dinsdag van een kalendermaand.

Blijkt er na voltooiing van de gehele procedure wederzijdse interesse te zijn voor samenwerking, dan word je uitgenodigd deel te nemen aan de door LifeStyle Coaching Nederland geïnitieerde Power-opleiding van 7 dagen (10 modules) gedurende 4 weken. Daarna volgt het praktische gedeelte van onze opleiding, waarvoor 4 maanden uitgetrokken wordt. Deze opleiding wordt verzorgd door de trainers van de Academy for Lifestyle Optimization. www.aflo.nl Voor deze opleiding is alleen een eigen bijdrage verschuldigd. Uiteraard staat het je altijd vrij om telefonisch of per mail nog andere vragen te stellen.

Valentijn Cannoo

Valentijn Cannoo

Longevity Coach

De wijze van communicatie van LSCNL sprak mij erg aan op het moment dat ik een carrière switch wilde gaan maken. Onafhankelijkheid vind ik ook belangrijk. Laagdrempelige communicatie en met elkaar STERKER.. Allemaal belangrijke beslissingspunten.

Loes Schilder

Loes Schilder

Longevity Coach

Omdat LSCNL aansluit bij mijn ideeën over gezond leven, en het mij een mooie kans leek om zelf een praktijk op te starten met begeleiding indien gewenst. Het idee dat je op anderen kunt terugvallen is erg geruststellend.

Erik de Groot

Erik de Groot

Longevity Coach

Mijn reden tot samenwerking heb ik genomen omdat er niet wordt gewerkt met producten (pillen, poeders enz.) en i.v.m. de manier waarop er uitgebreid is ingegaan op mijn interesse in de organisatie LSCNL.

Jouw naam
Jouw e-mail
Jouw woonplaats
Eventuele relevante opleidingen
Heb jij ervaring in onze branche?
Iets over jezelf
Uw CV

Om spam te voorkomen vragen we u de
onderstaande code over te typen.

captcha

Aanmeldformulier

Vul hier direct je gegevens in voor een nieuwe toekomst!.

Werk je graag binnen een organisatie waar de mens weer centraal staat en gerespecteerd wordt? Denk je dat we bij elkaar passen en samen ervoor kunnen zorgen dat Nederland gezonder en fitter wordt en dat ook langer blijft? Reageer dan direct door een mail met motivatie en CV te sturen naar vacature@lscnl.org. Bij LifeStyle Coaching Nederland krijg je, zoals je mag verwachten, wél altijd en zo spoedig mogelijk een antwoord. Graag tot ziens!