Ook Longevity Coach worden?

Wil jij ook graag andere mensen ondersteunen en een eigen praktijk voeren?

Samen onze medemens springlevend en vitaal maken met de best mogelijke Quality of Life!

Ondernemerschap: Het creëren van kansen en denken in mogelijkheden

"Gezond leven begint bij LifeStyle Coaching Nederland"

Samenwerken in het streven naar de "best Quality of Life"? Wordt ook Longevity Coach!

Visie:

De huidige levensstijl van veel mensen zorgt ervoor dat zij op steeds jongere leeftijd te maken krijgen met chronische ziekten. Mede daardoor wordt er een groter beroep gedaan op hulpverlening om zulke ziekten te behandelen en de gevolgen ervan te verzachten. Door maatschappelijke ontwikkelingen is dergelijke hulp steeds lastiger te krijgen. Dit samen zorgt voor een progressieve groei van kosten in de gezondheidszorg. Kosten die de consument moet opbrengen in de vorm van premies en/of belastingen.

Missie:

De consument kan meer controle krijgen over de eigen gezondheid en de kosten die te maken hebben met gezondheidszorg. Heel eenvoudig: door aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen. LSCNL wil hen daarbij helpen. Door objectieve voorlichting en persoonlijke begeleiding zorgen coaches van LSCNL ervoor dat de quality of life zal toenemen. Het gevolg hiervan: een gezonder en langer leven, minder druk op de gezondheidszorg en kostenreductie voor de consument.

Doelstelling:

Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van Longevity Coaches. Zij werken zelfstandig en zijn goed opgeleid om lichaamseigen processen te optimaliseren. Dit doen zij in samenwerking met hun cliënten door middel van persoonlijke, op de betreffende cliënt gerichte voorlichting, analyse en begeleiding. Het doel hiervan is dat er meer dagelijkse energie en levenskwaliteit ervaren wordt. Een bijkomend, maar heel belangrijk voordeel is dat hierdoor zoveel mogelijk chronische ziektes worden voorkomen.

Werken aan een landelijke dekking

Om te komen tot een andere kijk op gezondheidsbehoud is een groot aantal longevity coaches noodzakelijk. Als organisatie streven wij dan ook zoveel mogelijk landelijke dekking na, maar wel zo dat je als individuele coach een voldoende groot werkgebied tot je beschikking houdt. Maar anderzijds ook zo dat jouw collega-coach op een overbrugbare afstand zijn/haar praktijk voert, zodat je elkaar ook praktisch kunt ondersteunen en versterken. Ook bij het benaderen van grotere organisaties, zoals bedrijven, zijn collega-coaches van onschatbare waarde, omdat deze partijen de voorkeur geven aan zaken doen met grotere organisaties, vanwege de dan gewaarborgde continuïteit.
t

Waarom coaching van LSCNL?

De voordelen van een samenwerking met LifeStyle Coaching Nederland bestaan onder meer uit:

 • 9‐daagse gediplomeerde poweropleiding met jaarlijkse accreditatie
 • 4 maanden intensieve stagebegeleiding
 •  3x per jaar bijscholing

Klik hier voor meer informatie

 • Starten met een compleet bedrijf (beschikking over werkdocumenten/promotiemateriaal)
 • Beschikking over een professionele, hoog gerankte website
 • Een netwerk van (synergie met) collega’s en het delen van ervaring
 • 2x per jaar netwerk Meet & Greet
 • 2x per jaar franchisevergadering
 • Contact met vakspecialisten
 • Ondersteuning bij bedrijfsvoering in het algemeen
 • Reguliere updates van nieuwe documentatie
 • Doorgroeimogelijkheden in diverse richtingen
 • Gelegenheid tot en steun bij persoonlijke groei
 • Deelname aan (eigen) periodieke beurzen

t

Samenwerken met LifeStyle Coaching Nederland?

Samenwerken door met een groep dezelfde werkwijze te hanteren maakt een concept herkenbaar en sterker.

 • Bekende naam met landelijke referenties
 • Tientallen praktijken en groeiend
 • Een uniek concept

Klik hier voor meer informatie

 • Ondernemerschap met gelimiteerd risico
 • Coaching en begeleiding door ervaren adviseurs
 • Onderdeel van een groep collega’s (dus geen concurrenten)
 • Voordeel door kennisbundeling
 • Websites en toegang tot uniek kenniscentrum
 • Ondersteuning op alle voorkomende gebieden
 • Kwaliteitswaarborg door regulier examen en jaarlijkse accreditatie
 • Eenvoudiger bedrijvenbenadering
 • Academy for Lifestyle Optimization www.aflo.nl om je te blijven ontwikkelen binnen het vakgebied

 

r

Wij doen het anders!

Waardoor onderscheid LifeStyle Coaching Nederland zich van vergelijkbare organisaties? Kort samengevat komt dat hier op neer:

 • Adviezen zijn voor de lange termijn, maar op korte termijn al merkbaar
 • Wij richten ons op een meer efficiënte procesgang op celniveau
 • Afgesloten coachings-traject van 13 weken

Klik hier voor meer informatie

 • Géén dieet, maar verantwoorde keuzes vertaald naar een leefwijze
 • Adviezen voor alle dagelijkse leefstijlaspecten
 • Focus op longevity (=langdurig gezond en vitaal blijven)
 • Richt zich op de lichaamseigen functies
 • Preventieve suppletie wordt afgeraden
 • Sporten niet noodzakelijk (natuurlijk bewegen uiteraard wel)
 • Betaalbaar en zeer laagdrempelig
 • Effecten van opgevolgde adviezen nemen na verloop van tijd exponentieel toe
 • Is persoonlijk, omdat ieder mens anders is

Leefstijlanalyse (L.A.) en Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.)

Als oriënterend coach wil je natuurlijk graag weten hoe of er precies gewerkt wordt, dat is logisch. Daarom volgt hier een uitleg van de leefstijlanalyse (L.A.) en het Leefstijl Optimalisatie Traject L.O.T.) welke een Longevity coach met zijn cliënten doorloopt. Een L.A. wordt door de Longevity coach gemaakt op basis van een door een cliënt zelf gemaakt leefstijldagboek in combinatie met een BIA Meting. Iedere gemaakte keuze, opgetekend in dit dagboek, wordt door de Longevity coach voorzien van een waardeoordeel. De cliënt  bepaalt vanzelfsprekend zelf wat te doen met het gegeven advies. Voor het meest optimale resultaat is het altijd wel aanbevolen om aansluitend een L.O.T. te starten, samen de Longevity coach.

L.O.T. houdt in dat na het in kaart brengen van de tot dat moment geleefde leefstijl, de coach afspraken met de cliënt zal maken over het te volgen traject. Een L.O.T. beslaat standaard 13 weken, waarbij informatieverstrekking naast begeleiding centraal staat.

 • Informatie omtrent de werking van de lichaamseigen processen, de invloed die daar op uit te oefenen is en met welke variabelen rekening moet worden gehouden
 • Vervolgens zal besproken worden wat de invloed is van keuzes van etenswaren en de vertaalslag hiervan naar voedingsstoffen [niet voedingsmiddelen]

Lees meer

 • Onderdeel van het L.O.T. is ook het bespreken van de individueel belastende keuzes voor het lichaam, welke al dan niet uit vrije wil gemaakt worden. Ook geeft de coach aan hoe de cliënt van deze belasting af kan komen op een manier die past bij de leefstijlkeuzes van de persoon.
 • Stress is tegenwoordig een overheersende factor geworden in de samenleving, voorkomen is dan ook een utopie. Veel effectiever is het om tools aangereikt te krijgen die je leren om te gaan met stressfactoren. Stressmanagement is dus ook een onderdeel van het L.O.T.
 • Hormonen zijn in het menselijk lichaam het verlengstuk van de natuur. Bestaat er een disbalans op het gebied van de hormonen, dan leidt dit onherroepelijk tot ziek worden op termijn.
 • Slaap tenslotte, maakt deel uit van het leven. Minder bekend is dat slaap essentieel is om gezond te blijven. De slaapkwaliteit zal uitgebreid besproken worden met daarbij individuele handvatten om de kwaliteit ervan te optimaliseren.

De krachten bundelen!

Samenwerken in een groep met eenzelfde werkwijze maakt een concept herkenbaar en sterker. Ervaringen uitwisselen wordt makkelijker, want een ieder doet hetzelfde. Omdat iedereen met hetzelfde concept werkt, is er door samenwerking met één of meerdere collega’s eenvoudiger toegang te krijgen tot grotere bedrijven. Tenslotte hoef je zelf ook niet alles te weten, want je kunt te allen tijde terugvallen op collega’s, de organisatie en haar specialisten. Samen heb je dus altijd de beschikking over meer kennis en ervaring!

Past het ondernemerschap mij ook?

Beantwoordt dan voor jezelf de volgende vragen:

• Wil ik zelf mijn werktijd indelen?

• Wil ik met vakantie gaan wanneer het mij uitkomt?

• Wil ik zelf bepalen op welke leeftijd ik stop met werken?

• Wil ik zelf bepalen hoeveel verdienen genoeg is?

• Heb ik geen behoefte (meer) aan een werkgever die mij verteld wat ik moet doen?

• Heb ik het meeste vertrouwen in mijzelf?

• Heb ik twijfels over het opgelegde pensioenstelsel?

• Is een loondienstbetrekking echt niets (meer) voor mij?

• Wil ik zelf behouden wat ik normaliter voor een werkgever zou verdienen?

• Wil ik graag zelf iets voor mijn toekomst opbouwen?

Heb je 5 of meer van deze vragen met "Ja" beantwoordt, dan is het opzetten van een eigen praktijk hoogstwaarschijnlijk ook iets voor jou! Neem daarom nu contact met ons op om je verder te oriënteren.

Profiel van een franchisenemer

Durf jij de uitdaging aan en ben jij…?
 • Maatschappelijk vastgelopen en/of op zoek naar een nieuwe zinvolle invulling?
 • Al coach, maar heb je moeite met of slaag je niet in het opbouwen van een succesvolle praktijk?
 • Er achter gekomen dat jouw interesse en “roeping” op een geheel ander vlak liggen dan je altijd had gedacht: “Mensen echt helpen!”
 • Altijd al zelfstandig ondernemer willen zijn, maar nog nooit bedacht in welke branche?.

Ben jij onze nieuwe Coach? Bekijk hier onze video.

Droom je ervan om voor jezelf te beginnen?

Vul onderstaand formulier in en wij sturen u vrijblijvend onze franchise informatie toe.

  Ik wil graag meer informatie ontvangen

  Volledige naam

  E-mail adres

  Telefoonnummer

  Woonplaats

  Om spam te voorkomen vragen we je de onderstaande
  code over te typen in het vakje.

  captcha

   

  Samenwerken?

  Welke stappen doorlopen wij?

  Vanwege onze ideologie en maatschappelijke instelling doorlopen wij standaard een gemakkelijke, informele, rustige en laagdrempelige informatie procedure op basis van een intentieverklaring.

  footprint-294076_640

  Deze procedure verloopt verder als volgt:

  • verzending van een ontvangstbevestiging met een verwijzing naar onze standaardwebsite: www.lscnl.org, Facebookpagina voor kandidaatcoaches en onze  standaard Facebookpagina voor de benodigde achtergrondinformatie over onze visie en onze organisatie.
  • de eerste kennismaking zal bestaan uit een oriënterend telefoongesprek met de franchise manager.
  • vervolgens kun je worden uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking, waarbij wij elkaar beter leren kennen en wij jou in meer detail zullen informeren over onze werkwijze. Een kennismaking waarbij de Franchise- en Regio Manager aanwezig zullen zijn. De locatie hiervoor is de praktijk van onze Regio Manager in Huis ter Heide en duurt circa 90 minuten;

  Klik hier voor meer informatie

  • na afloop van deze kennismaking zal het gesprek geëvalueerd worden, waarna geconcludeerd kan worden of de noodzakelijke wederzijdse klik voor samenwerking aanwezig is. Is dit het geval dan ontvang je van ons op papier de met jou te maken afspraken;
  • een vervolgafspraak wordt gemaakt om eventuele vragen met betrekking tot de franchiseovereenkomst telefonisch van  antwoord te kunnen voorzien. Na afloop kan in gezamenlijk overleg een datum worden vastgesteld voor ondertekening van de franchiseovereenkomst;
  • de officiële ondertekening van deze franchiseovereenkomst vindt plaats op kantoor in Almere door de kandidaat coach en de Formule Manager. Na de ondertekening volgt het uitreiken van het LifeStyle Coaching Nederland Logoschild en het Franchise Handboek. 

  Tot slot word je uitgenodigd deel te nemen aan de eerstkomende door LSCNL geïnitieerde Power-opleiding van 9 klassikale lesdagen (12 lesmodules) gedurende 4 weken. Daarna volgt het praktische gedeelte van de opleiding, waarvoor 4 maanden uitgetrokken worden.

  Deze opleiding wordt verzorgd door de trainers van de Academy for Lifestyle Optimization. www.aflo.nl De opleiding maakt deel uit van de samenwerking. Uiteraard staat het je altijd vrij om telefonisch of per mail aan office@lscnl.org aanvullende vragen te stellen.

  Valentijn Cannoo

  Valentijn Cannoo

  Longevity Coach

  De wijze van communicatie van LSCNL sprak mij erg aan op het moment dat ik een carrière switch wilde gaan maken. Onafhankelijkheid vind ik ook belangrijk. Laagdrempelige communicatie en met elkaar STERKER.. Allemaal belangrijke beslissingspunten.

  Loes Schilder

  Loes Schilder

  Longevity Coach

  Omdat LSCNL aansluit bij mijn ideeën over gezond leven, en het mij een mooie kans leek om zelf een praktijk op te starten met begeleiding indien gewenst. Het idee dat je op anderen kunt terugvallen is erg geruststellend.

  Erik de Groot

  Erik de Groot

  Longevity Coach

  Mijn reden tot samenwerking heb ik genomen omdat er niet wordt gewerkt met producten (pillen, poeders enz.) en i.v.m. de manier waarop er uitgebreid is ingegaan op mijn interesse in de organisatie LSCNL.

  “Je zou wel meer willen weten?”

   

  Wil je onderzoeken of een samenwerking mogelijk is? Wij doen dat graag samen met jou!
  LifeStyle Coaching Nederland gaat graag met jou in gesprek.

  Vul jouw gegevens in voor meer informatie.

   

   Ik wil graag meer informatie ontvangen

   Volledige naam

   E-mail adres

   Telefoonnummer

   Woonplaats

   Om spam te voorkomen vragen we je de onderstaande
   code over te typen in het vakje.

   captcha